Town Hall 9 ( Th9 ) Farming base ANTI 50% Gold & Dark Elixir ANTI Giant , Gowipe , Lava + Balloon

Th9 farming base 2015 ANTI Giant ANTI Gowipe